İçeriğe geç

2. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı
ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Amfisi
21-23 Eylül 2014

İlki 2014 yılında düzenlenen konferans bu yıl 21-23 Eylül tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Etkinliğimiz TÜBİTAK BİDEB 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği almıştır.


UTAK 2016 Kapsam

UTAK2016 için önerdiğimiz konuları aşağıdaki dört eksende bir araya getirirken, tasarımda güncel sorun ve yaklaşımları göz önünde bulundurduk. Bu başlıkların kısıtlayıcı değil, ele alınabilecek başka konular için de ilham verici olmasını umuyor, farklı konu ve alanlardaki katkılarınızı da bekliyoruz.

Sorumluluk

Tasarım bir eylem ve meslek olarak kendine özgü uygulamaları, süreci, çıktıları, disiplini ve tarihi ile hem mikro hem makro düzeyde yaşamı etkilemektedir. Bu etkilerin sorumluluklarını yerine getirmek, bu mesleği uygulayanlara, eğitimini verenlere, ve araştırmaları aracılığıyla biçimlendirenlere düşmektedir. Bu başlık altında, bu sorumlulukların neler olduğunu ve nasıl yerine getirileceğini, çok boyutlu olarak irdelemek istiyoruz. Aşağıda belirtilen konular, tasarımda sorumluluk kavramının tartışılmasında fikir verici olabilir:

Mesleki hak ve sorumluluklar; sosyal değişim için tasarım; herkes için tasarım; sürdürülebilirlik; tasarım politikaları, ilkeler ve stratejiler; tasarım etiği; yaşam kalitesi; davranış değişikliği için tasarım; tasarım aktivizmi; mesleki örgütlenme; kullanıcıya karşı sorumluluk; çevreye karşı sorumluluk; …

Bağlam

Tasarımı tek başına bir kavram olarak ele almak mümkün değildir. Doğası gereği, farklı disiplinlerle etkileşim içinde, bulunduğu coğrafyadan, kültürden, ortamından, zaman diliminden ve paydaşlarından etkilenmektedir. Tasarımın ortaya çıktığı şartları ve bağlamı ele almak üzere aşağıdaki konular ele alınabilir:

Kültürel çalışmalar; tasarım felsefesi; tasarım tarihi; tasarım kuramları; tasarım ve sosyal bilimler kesişimi; tasarım ve toplumsal cinsiyet; yerel ve küresel tasarım kültürü; maddi kültür çalışmaları; …

Deneyim

Tasarımda deneyim konusunu, mesleği uygulama, tasarlama, yapma-üretme, eğitme-eğitilme, ve kullanma deneyimlerini kapsayacak, ve bu süreçlerden öğrendiklerimizi irdeleyecek şekilde geniş bir yelpazede ele almayı amaçlıyoruz. Tasarımda deneyim kavramını tartışmak için aşağıdaki konular fikir verici olabilir:

Tasarım için yol haritası; tasarımda işbirliği; disiplinlerarası çalışmalar; tasarımda katılımcının rolü; kullanıcı deneyimleri; duygusal deneyim; etkileşim için tasarım; tasarımcı-yapıcı için süreç ve uygulamalar; zanaat-el işçiliği ve tasarım, yeni teknoloji deneyimleri; eğitim deneyimleri; yaşam kalitesi için tasarım; …

Tasarım

Tasarım pratiklerinin arkaplanındaki düşünce ve kararlar, çıktılarının oluşumunda etken olan faktör, paydaş ve dinamikler, tasarım sürecini biçimlendiren ve nasıl yürütüleceğini belirleyen unsurlar arasındadır. Bu sürecin sonunda ortaya konan çıktıların nasıl hayata geçirildiği, paylaşıldığı ve yayıldığı, tasarım sonuçlarının değerlendirilişini, ömrünü ve etkilerini belirler. Bu yaklaşımla, tasarım başlığı altında aşağıdaki konular yön verici olabilir:

Tasarım odaklı düşünme; tasarım eylemi; tasarımda yöntemler ve modeller; tasarım kurgusu; tasarım yönetimi; rekabet, girişimcilik, inovasyon; sistem tasarımı; servis tasarımı; açık tasarım; parametrik tasarım; eklemeli üretim; katılımcı tasarım; tasarım iletişimi; tasarımın yaşam döngüsü; markalaşma ve pazarlama; …


Çalıştaylar

UTAK2016 kapsamında 11 farklı çalıştay düzenlenmiştir.

 • Deneyim Haritalama: Görseller İle Veri Sentezi
 • Simülasyon Ve Karakter (Personas): Görme Engeli Olan Çocukların Oyuncak Tasarımında Evrensel Tasarım Yaklaşımı Ve Empati Yönteminin Rolü
 • Kendiliğinden Örgütlenen Sistemlerde Ortak Deneyimin Tasarım Sürecine Katılımı; İstanbul Toplu Taşıma Sisteminde Minibüs Sistemi Örnek Olayı
 • Disiplinlerarası Tasarım Deneyimi: Türkiye’deki Mültecilerin Geçici Ve Kalıcı Yaşamları İçin Tasarım Fikri Geliştirme
 • Tasarım Çizimi Ve Maket Üretimi
 • Açık Tasarım: Mutfak Pratikleri
 • Ürün Tasarımı Sürecinde Arka Plan
 • Dijital Ürün Tasarımı: Haber Etkileşiminde Sanal Gerçeklik Deneyimi
 • Tasarımcı İçin Girişimcilik ve Kanvas İş Modeli
 • Oyunlaştırma Öğeleri İle Yeniden Kurgulanmış “Brief” Tasarımı
 • Gelecek Küreleri

Kurullar

UTAK 2016 Konferans Kurulu

 • Gülay Hasdoğan
 • Naz. A. G. Z. Börekçi
 • Dalsu Özgen Koçyıldırım
 • Aslı Günay

UTAK 2016 Hakemleri

 • Sezgin Akan (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Evren Akar (ODTÜ Teknokent, UTR Lab)
 • Dilek Akbulut (Gazi Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Seher Oya Akman (Medipol Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Canan Akoğlu (Özyeğin Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Cem Alppay (İstanbul Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • L. N. Ece Arıburun Kırca (İstanbul Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Mehmet Asatekin (Bahçeşehir Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • N. Şule Atılgan (Hacettepe Üni., Grafik Böl.)
 • Aysun Aytaç (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Endüstriyel Tasarımı Böl.)
 • Hümanur Bağlı (İstanbul Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Ayşem G. Başar (Yeditepe Üni., Endüstri Tasarımı Böl.)
 • Serkan Bayraktaroğlu (Kadir Has Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Murat Bengisu (İzmir Ekonomi Üni., Endüstriyel Tasarımı Böl.)
 • Naz A. G. Z. Börekçi (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Nilgün Camgöz Olguntürk (Bilkent Üni., İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Böl.)
 • Pınar Cartier (Yeditepe Üni., Endüstri Tasarımı Böl.)
 • Aykut Coşkun (Koç Üni., Tasarım Teknoloji ve Toplum Programı)
 • Ayşe Elif Coşkun Orlandi (Kadir Has Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Deniz Deniz (İzmir Ekonomi Üni., Endüstriyel Tasarımı Böl.)
 • Burcu Derer Omay (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Renk Dimli Oraklıbel (Bahçeşehir Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Gülçin Cankız Elibol (Hacettepe Üni., İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Böl.)
 • Ayhan Enşici (Kadir Has Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Özlem Er (İstanbul Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Çiğdem Erbuğ (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Yasemin Eren Afacan (Bilkent Üni., İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Böl.)
 • Önder Erkarslan (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Endüstriyel Tasarımı Böl.)
 • Serkan Güneş (Gazi Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Avşar Gürpınar (İstanbul Bilgi Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Hakan Gürsu (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Gülay Hasdoğan (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Mehmet Lütfi Hidayetoğlu (Selçuk Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Mine Hoşgün Soylu (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Simge Hough (İstanbul Bilgi Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Figen Işık (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Berrak Karaca Şalgamcıoğlu (Medipol Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Çiğdem Kaya (İstanbul Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Harun Kaygan (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Pınar Kaygan (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Özgür Kilit (Yaşar Üni., Endüstriyel Tasarımı Böl.)
 • Elif Kocabıyık (İzmir Ekonomi Üni., Endüstriyel Tasarımı Böl.)
 • Fatma Korkut (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Ayşe Hazar Köksal (Özyeğin Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Aren Kurtgözü (MEF Üni., İç Mimarlık Böl.)
 • Armağan Kuru (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni., Endüstriyel Tasarım Böl.)
 • Deniz Leblebici-Başar (İstanbul Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Onur Mengi (İzmir Ekonomi Üni., Endüstriyel Tasarımı Böl.)
 • Mine Ovacık (Yaşar Üni., Endüstriyel Tasarımı Böl.)
 • Işıl Oygür İlhan (Bahçeşehir Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Can Özcan (İzmir Ekonomi Üni., Endüstriyel Tasarımı Böl.)
 • Dalsu Özgen Koçyıldırım (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Özlem Özkal (Özyeğin Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Aydın Öztoprak (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni., Endüstriyel Tasarım Böl.)
 • Nazmiye Öztürk (Anadolu Üni., Endüstiyel Tasarım Böl.)
 • Pınar Öztürk Demirtaş (Okan Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Hayriye Yasemin Soylu (Medipol Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Bahar Şener-Pedgley (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Nilüfer Talu (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Endüstriyel Tasarımı Böl.)
 • Handan Temeltaş (Arel Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Elçin Tezel (Bahçeşehir Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Şebnem Timur Öğüt (İstanbul Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Abdullah Toğay (Gazi Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Damla Tönük (Gaziantep Üni., Mimarlık Böl.)
 • Gülşen Töre Yargın (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Ahmet Zeki Turan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni., Endüstri Ürünleri Tas. Böl.)
 • Gülname Turan (İstanbul Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Senem Turhan (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Çetin Tüker (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni., Grafik Tasarım Böl.)
 • Canan E. Ünlü (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 •  F. Pınar Yalçın (İstanbul Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • Barış Yazıcı (Orta Doğu Teknik Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)
 • A. Bülben Yazıcı (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni., Endüstriyel Tasarım Böl.)
 • Pelin Yıldız (Hacettepe Üni., İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Böl.)
 • Bülent Yılmaz (Bilecik Şeyh Edebali Üni., Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.)