İçeriğe geç

Günümüz tasarım disiplinleri ve pratikleri açısından belki de sorabileceğimiz en zorlu sorulardan bir tanesi bu soru: Ey tasarım, nereye?  “Kovadis” birbirine gönülden bağlı iki yolcunun karşılaşmasına gönderme yapar. Anlatıya göre Havari Petrus, Roma’dan kaçarken İsa’yla karşılaşır ve “Efendim, nereye gidiyorsunuz?” diye sorar. İsa, hayal kırıklığı içinde şöyle der: “Roma’ya gidiyorum, ikinci kez çarmıha gerilmeye!” Bunun üzerine Petrus Roma’ya döner, yakalanır ve kendi talebiyle baş aşağı çarmıha gerilir.

“Kovadis” nereye yöneldiğimizi sorgular, evet, ancak daha da önemlisi, nereden uzak düştüğümüzü, geçmiş vaatlerimizi ve taahhütlerimizi de hatırlatır. Tasarım disiplinleri açısından “nereye” sorusunu etraflıca tartışmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu tartışmaya iklim krizi, uluslararası göç hareketleri, küresel siyasi krizler, yapay zekâ ve dijital kölelik gibi gelişmeler eşlik ediyor; ütopyalarla distopyalar arasındaki fark bir yanılsamaya dönüşüyor.

Uzunca bir aradan sonra yüz yüze ODTÜ yerleşkesinde yapacağımız UTAK 2024 buluşmasında, tasarımın nereden nereye, niçin ve nasıl gittiğini, alternatif bakış açılarından, farklı tasarım disiplinleri ve mesleki pratikler üzerinden sorgulamayı hedefliyoruz. Bu tartışmaya dair dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya, Türkiye’den veya Türkiye’ye bakarak neler söyleyebiliriz? Başlangıç olarak önemli bulduğumuz bazı soruları ve başlıkları dikkatinize sunuyoruz. Ancak bundan daha fazlasının ve zihin açıcı yeni soruların gündeme getirilmesini bekliyoruz.

Tasarım araştırmaları açısından nereye gidiyoruz? Bu gidişi hangi aktörler nasıl etkiliyor? Araştırma kültürümüz nelerden besleniyor? Tasarım araştırmalarında hangi kuramlar, yaklaşımlar, kaynaklar ve sorular ağırlık kazanıyor?

Hangi konular (hâlâ) yeterince çalışılmıyor? Örneğin, Türkiye’de tasarım tarihi alanı ne durumda? Türkiye’deki arşivler, koleksiyonlar ve müzeler, tasarım araştırmacılarına neler sunuyor? Benzer şekilde, fikri haklar alanında tasarım disiplinlerine yönelik yeni gelişmeler var mı, araştırmalar hangi konulara odaklanıyor? Bu alanlarda disiplinlerarası etkileşimler neler vaat ediyor?

 Mesleki pratikler açısından yeni bir dönemde olduğumuzu söyleyebilir miyiz? Kullanıcı deneyimi ve kullanıcı arayüzü tasarımı ne tür çalışma biçimlerini, bilgi ve becerileri öne çıkarıyor, nelerden uzak düşüyoruz? 

Tasarım girişimciliği ve tasarım odaklı iş modelleri açısından gelişmeleri nasıl değerlendiriyoruz? Tasarım odaklı düşünce, yaygınlaşıp popülerleşirken farklı cephelerden nasıl etkileniyor?

Yapay zekâ, tasarım eğitimine ve mesleki pratiklere neler vaat ediyor, ne gibi tehditler barındırıyor? Profesyonel tasarımcılar, tasarım eğitimcileri ve araştırmacıları bu konuda ne tür yaklaşımları deniyorlar, nasıl sonuçlar alıyorlar?  

Biyolojileşme, tasarım araştırmalarına hangi konulardan giriş yapıyor? Canlı nesneler, biyotasarım, nöroestetik gibi alanlarda neler yapıyoruz?

Araştırmacıları, tasarımcıları ve ilgili tüm paydaşları, araştırmalarını, çalışmalarını, üretimlerini ve düşüncelerini, bildiri, poster, çalıştay ve kısa tartışma formatlarında paylaşmaya davet ediyoruz.Bildiri Sunumları

Bildiriler tam metin olarak teslim edilecek ve tek aşamalı bir süreçle değerlendirilecektir.

Konferansa bildiri ile katılmak için UTAK 2024 bildiri şablonuna göre hazırladığınız başlık, özet, en fazla beş anahtar sözcük ve kaynakça dahil 3.500-5.000 arası sözcükten oluşan bildiri tam metnini 27 Mayıs 2024 6 Haziran 2024, 23:59’a kadar utak@metu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

Bildiri metinleri konuya göre belirlenen en az iki hakeme gönderilecek ve hakem değerlendirmesi sonuçları 1-8 Temmuz 2024 tarihleri arasında duyurulacaktır. Sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin tam metinleri konferans bildiri kitabında yer alacaktır. Bu nedenle, bildiri tam metni, yazım şablonuna uygun olarak düzenlenmelidir.

Son teslim tarihi: 27 Mayıs 6 Haziran 2024


Çalıştaylar

Konferans kapsamında çalıştaylara da yer verilecektir. Çalıştaylar, yeni bir araştırma kurgusunun veya yaklaşımının tanıtılması, bir yöntemin denenmesi, ortak çalışmalar yürütülmesi, disiplinlerarası bakış açısının aktarılması ya da yorumlanması gibi çalışmalar içerebilir. Çalıştayların süresi yarım gün veya tam gün sürecek şekilde sınırlı tutulmalıdır.

Çalıştayların çıktıları, 13 Eylül 2024 Cuma günü düzenlenecek özel oturumda sunulacaktır.

Başvurular, tasarım alanında faaliyet gösteren uygulamacı, eğitimci, yönetici, araştırmacı ve benzeri tüm paydaşlara açıktır. Çalıştay önerisi şablonunu kullanarak hazırladığınız çalıştay önerinizi 27 Mayıs 2024 6 Haziran 2024, 23:59’a kadar utak@metu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

Çalıştay önerileri konferansın kapsamına ve programına uygunluk açısından değerlendirilecek, değerlendirme sonuçları 19 Ağustos 2024 tarihinde duyurulacaktır.

Son teslim tarihi: 27 Mayıs 6 Haziran 2024


Poster Sunumları

Araştırmacıları, tasarımcıları ve ilgili tüm paydaşları, tasarım sürecine yönelik yaklaşım, yöntem veya araçlarını; tasarım odaklı girişim fikirlerini ve iş modellerini; yenilikçi çözüm, malzeme, yöntem veya üretim yaklaşımlarını; tasarım eğitimine yönelik yenilikçi yaklaşımlarını; süregiden uygulama veya araştırmalarının erken aşamalarında elde ettikleri bulguları ve benzeri uygulama veya araştırma çıktılarını poster formatında paylaşmaya davet ediyoruz. Başvurularınızı 27 Mayıs 2024 6 Haziran 2024, 23:59’a kadar utak@metu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz. Hakem değerlendirmesinden geçerek kabul edilen posterler için A0 boyutunda bir şablon paylaşılacaktır. Posterler, konferans kitabında yer alacaktır.

Son teslim tarihi: 27 Mayıs 6 Haziran 2024


Kısa Tartışmalar

Oturum aralarında küçük gruplar halinde temalı kısa tartışmalar yapmak için bir veya en fazla iki kolaylaştırıcı bir konu önerisinde bulunabilir. Önerilen konular konferans öncesinde katılımcılarla paylaşılacaktır. Kolaylaştırıcı olarak tartışmak istediğiniz konuları kısa tartışma şablonuna uygun olarak 12 Temmuz 2024, 23:59’a kadar utak@metu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

Son teslim tarihi: 12 Temmuz 2024

Önemli Tarihler

Tam Metin Bildiri Teslimi27 Mayıs 2024 6 Haziran 2024

Çalıştay Önerisi Teslimi27 Mayıs 2024 6 Haziran 2024

Poster Önerisi Teslimi27 Mayıs 2024 6 Haziran 2024

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması – 1-8 Temmuz 2024

Kısa Tartışma Önerisi Teslimi – 12 Temmuz 2024

UTAK 2024 “Kovadis, tasarım?” – 11-13 Eylül 2024

Sosyal medya kanallarımızı takip edin!

Konferans ile ilgili bütün paylaşımlarınız için

#utak2024