İçeriğe geç

Konferansa Katılım

UTAK 2022’ye tam metin bildiri sunumu, çalıştay ve perspektifler oturumu olmak üzere üç farklı formatta katılabilirisiniz. Tam metin bildiriler ve çalıştay ve perspektif oturumu önerileri ODTÜ Mimarlık Fakültesi tarafından yayınlanacak dijital konferans kitabında yer alacaktır. Konferans sırasında çalıştay ve perspektifler çıktılarının sunumu için ayrıca oturum düzenlenecektir. 


Bildiri Sunumları

Konferansa önerilen bildiriler, tek aşamalı bir süreçle değerlendirilecektir.

Konferansa bildiri ile katılmak isteyenlerin, UTAK 2022 bildiri şablonuna göre hazırladıkları başlık, özet, en fazla beş anahtar kelime ve kaynakça dahil 2000 ila 4000 arası kelimeden oluşan bildiri tam metinlerini 14 Şubat 2022, 23:59 ‘a kadar Öneri Teslim Formunu kullanarak göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri metinleri konuya göre belirlenen en az iki hakeme gönderilecek ve hakem değerlendirmesi sonuçları 18 Nisan 2022 tarihinde duyurulacaktır. Konferansta sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin tam metinleri derlenecek olan konferans kitabında yer alacaktır. Bu nedenle, bildiri tam metni yazım şablonuna uygun olarak düzenlenmelidir.

Son teslim tarihi: 24 Ocak 2022 14 Şubat 2022


Çalıştaylar

Konferans kapsamında çevrimiçi çalıştaylara yer verilecektir. Bu çalıştaylar bir araştırma sürecinde kurgulanan bir uygulama, yeni bir yaklaşımın tanıtılması, bir yöntemin denenmesi, ortak çalışmalar yürütülmesi, disiplinler arası bakış açısının aktarılması ya da yorumlanması gibi çalışmalar içerebilir. Çalıştayların süresi dört saat ile sınırlı tutulmalıdır. Çalıştayların çıktıları konferansın son günü düzenlenecek özel bir oturumda sunulacaktır. Başvurular tasarım alanında faaliyet gösteren, uygulamacı, eğitimci, yönetici, araştırmacı gibi tüm paydaşlara açıktır. Çalıştay düzenlemek isteyenlerin, çalıştay önerisi şablonunu kullanarak hazırladıkları önerileri 14 Şubat 2022, 23:59 ‘a kadar Öneri Teslim Formunu kullanarak göndermeleri gerekmektedir.

Özetlerde çalıştayın konusu, zaman planı, gerekli araçlar, beklenen katılımcı grubu ve sayısı ve öngörülen çıktılar açıkça ortaya koyulmalıdır. Çalıştay önerileri konferansın kapsamına ve programına uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye alınacak, değerlendirme sonuçları 18 Nisan 2022 tarihinde duyurulacaktır.

Son teslim tarihi: 24 Ocak 2022 14 Şubat 2022


Perspektifler (Yeni!)

Bu sene bildiri sunumları ve çalıştaylara ek olarak Perspektifler adını verdiğimiz, Tasarım ve Çoğulculuk ana teması altında güncel konuların tartışıldığı oturumlara yer vereceğiz. Bir Perspektif oturumu sırasında, yeni gelişmekte veya yaygınlaşmakta olan açılımların, araştırma odaklarının ve bakış açılarının hem Türkiye özelinde hem de dünya genelinde tasarım pratiği, eğitimi ve araştırmasının geleceğine dair ne anlamlara gelebileceği tartışılacaktır. Bu yeni formatla, konferans katılımcılarına daha fazla söz vereceğimiz bir platform sunmayı ve çoğul görüşlere yer verebilen bir fikir alışverişini desteklemeyi amaçlıyoruz.

Perpektifler’in çıktıları konferansın son günü düzenlenecek özel bir oturumda sunulacaktır. Tartışma konuları önerileri tasarım alanında faaliyet gösteren, uygulamacı, eğitimci, yönetici, araştırmacı gibi tüm paydaşlara açıktır. Bir Perspektif oturumu düzenlemek isteyenlerin, Perspektifler önerisi şablonunu kullanarak hazırladıkları önerileri 14 Şubat 2022, 23:59 ‘a kadar Öneri Teslim Formunu kullanarak göndermeleri gerekmektedir.

Önerilerde tartışma konusu ve işleyişi açıkça ortaya koyulmalıdır. Perspektif oturumu önerileri konferansın kapsamına ve programına uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye alınacak, değerlendirme sonuçları 18 Nisan 2022 tarihinde duyurulacaktır.

Son teslim tarihi: 24 Ocak 2022 14 Şubat 2022