İçeriğe geç

Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferans dizisi UTAK, 2014 yılında, Türkiye’de hem eğitim hem de endüstri alanında tasarımın giderek bilinirlik kazanmasından hareketle, küresel bağlamı da göz önüne alarak endüstriyel tasarım eğitiminin, mesleğinin ve araştırmalarının Türkiye’deki mevcut durumuna dair çalışmaları paylaşmak ve geleceğe yönelik çıkarımlar yaparak öneriler geliştirmek amacıyla başladı. İki yılda bir farklı temalarla düzenlediğimiz konferansımızın altıncısını 2024 yılında “Kovadis, tasarım?” ana teması altında gerçekleştirmek üzere hazırlıklarımız devam ediyor.

2014 yılında ODTÜ Mimarlık Amfisinde gerçekleştirilen ilk konferansımız “eğitim, araştırma, meslek ve sosyal sorumluluk” ana temaları altında tasarım eğitimcilerini ve araştırmacılarını mesleğin eğitimi, kuramı ve pratiği hakkındaki çalışmalarını sunmaya davet etmiş, ayrıca yeni süreç ve yöntemlerin, yeni fikirlerin üretilmesi için deneyimlendiği çalıştaylara yer vermişti. Farklı üniversitelerden nitelikli çalışmaların sunulmasına etkili bir platform oluşturduğu gözlemlenen konferansın ikincisi 2016 yılında “sorumluluk, bağlam, deneyim ve tasarım” ana temaları altında bildiri çağrısına çıktı. Yine ODTÜ Mimarlık Amfisinde düzenlenen konferans, Mimarlık Fakültesi stüdyolarında çok sayıda çalıştayın gerçekleşmesine olanak sağladı.

2018 yılında üçüncüsü bu kez ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde “tasarım ve umut” ana teması altında gerçekleştirilen konferans, çeşitliliği ve katılımcılığı teşvik etmek amacıyla bölüm üyelerini farklı üniversitelerden akademisyenlerin de katılımıyla temalı oturumlar önermeye davet etti. Böylelikle, oturum başkanlarının vizyon ve yönlendirmesiyle konferansın her oturumu kendi içinde bütünlük ve derinlik kazandı. 2020 yılında ‘tasarım ve öngörü” ana teması altında dördüncüsü düzenlenen konferans, küresel salgın nedeniyle önceden öngörülemeyen bir şekilde sanal ortamda gerçekleştirildi. Salgın nedeniyle akademik ve mesleki etkileşimin zayıfladığı bir dönemde sanal ortamda da olsa oturumlar ve çalıştaylar yüksek katılım aldı. 2022 yılında da UTAK konferans serisinin beşincisi çevrimiçi olarak “çoğulculuk” temasıyla gerçekleştirildi.

UTAK konferansları ekoller, sistemler ve yaklaşımlar farklı olsa da bunların aynı ortamda, farklı nesiller tarafından paylaşılması ve geliştirilmesi için etkili bir platform sunmaktadır. Bugüne kadar konferanslara katkı veren tüm bölüm üyelerimize ve konferanslarımıza katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaşan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Gülay Hasdoğan

ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı