İçeriğe geç

Bildiri Sunumları

Konferansa önerilen bildiriler, tek aşamalı bir süreçle değerlendirilecektir.

Konferansa bildiri ile katılmak isteyenlerin, UTAK 2024 bildiri şablonuna göre hazırladıkları başlık, özet, en fazla beş anahtar kelime ve kaynakça dahil 3500 ila 5000 arası kelimeden oluşan bildiri tam metinlerini 27 Mayıs 2024, 23:59 ‘a kadar utak@metu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri metinleri konuya göre belirlenen en az iki hakeme gönderilecek ve hakem değerlendirmesi sonuçları 1-8 Temmuz 2024 tarihleri arasında duyurulacaktır. Konferansta sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin tam metinleri derlenecek olan konferans kitabında yer alacaktır. Bu nedenle, bildiri tam metni yazım şablonuna uygun olarak düzenlenmelidir.

Son teslim tarihi: 27 Mayıs 2024


Çalıştaylar

Konferans kapsamında çevrimiçi çalıştaylara yer verilecektir. Bu çalıştaylar bir araştırma sürecinde kurgulanan bir uygulama, yeni bir yaklaşımın tanıtılması, bir yöntemin denenmesi, ortak çalışmalar yürütülmesi, disiplinler arası bakış açısının aktarılması ya da yorumlanması gibi çalışmalar içerebilir. Çalıştayların süresi dört saat ile sınırlı tutulmalıdır. Çalıştayların çıktıları konferansın son günü düzenlenecek özel bir oturumda sunulacaktır. Başvurular tasarım alanında faaliyet gösteren, uygulamacı, eğitimci, yönetici, araştırmacı gibi tüm paydaşlara açıktır. Çalıştay düzenlemek isteyenlerin, çalıştay önerisi şablonunu kullanarak hazırladıkları önerileri 27 Mayıs 2024, 23:59 ‘a kadar utak@metu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Özetlerde çalıştayın konusu, zaman planı, gerekli araçlar, beklenen katılımcı grubu ve sayısı ve öngörülen çıktılar açıkça ortaya koyulmalıdır. Çalıştay önerileri konferansın kapsamına ve programına uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye alınacak, değerlendirme sonuçları 19 Ağustos 2024 tarihinde duyurulacaktır.

Son teslim tarihi: 27 Mayıs 2024


Araştırmacıları, tasarımcıları ve ilgili tüm paydaşları, tasarım sürecine yönelik yaklaşım, metot veya araçlarını; tasarım odaklı girişim fikirlerini ve iş modellerini; yenilikçi çözüm, malzeme, yöntem veya üretim yaklaşımlarını ve benzeri çıktılarını poster formatında paylaşmaya davet ediyoruz. Başvurularınızı 27 Mayıs 2024, 23:59 ‘a kadar utak@metu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

Son teslim tarihi: 27 Mayıs 2024


Konferans kapsamında kısa tartışmalara yer verilecektir. Çay ve kahve aralarında küçük gruplar halinde temalı kısa tartışmalar yapmak için bir veya en fazla iki kolaylaştırıcı bir konu önerisinde bulunabilir. Önerilen konuları konferans katılımcılarıyla önceden paylaşacağız ve katılımcıların tercihlerini alacağız. Kolaylaştırıcıların tartışmak istedikleri konuları 27 Mayıs 2024, 23:59 ‘a kadar utak@metu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Son teslim tarihi: 27 Mayıs 2024